Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu.

İkbal,
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu.
Odalık.
İstek, arzu.
Baht açıklığı. 
Bir şeye yönelmek. 
Teveccüh etmek. 
Reddetmeyip kabul etmek. 
Bir şeyi birinin önüne götürmek. 
Baht açıklığı. 
Refah.
İstemek.

İkbal, Talih. 
İdbar, Talihsizlik.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ