Kent ...

Şar, (Farsça).
Şehir, belde.
Şehir, Kasaba, Kend.
Site, yerleşim yeri,
 
Kent,( İng. city ).
Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi.
 
 

Kimi eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdaksı levha ...


Menisk, (Fr. ménisque).
Bazı eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm.
Menisküs, (Latince). 
Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan yaralanma.

Menisk'in diğer bir anlamı, 
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek.
Menisküs, meni sözcüğü Yunanca'da ay anlamına gelmektedir. 

İnsan dizinde yer alan ay-hilal-C harfi şeklinde kıkırdak dokudan oluşmuş bir yapıdır. Doku, dizde, parlak beyaz renkte, üstte ve altta yer alan iki ana bacak kemiğinin birleştiği yerde bulunan yumuşak kıvamda kıkırdaktır.  Menisküs iki kemiğin sürtünmesini engellemektedir. Her dizde iki adet menisküs bulunur. Bunlar iç ve dış menisküstür. Menisküslerin dizlerde yük emici, eklemlerde uyum ve dizllerde algılayıcı sensör görevi yapar.  Menisküs hastalıklarında osteoartrit (kireçlenme) görülür. Hastalık ve yırtılmalarda ağrı şeklinde kendini gösterir. Oturup kalkerken, merdiven inip çıkarken ortaya çıkar. Yırtık durumunda dizde kızarıklık görülür. Menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı, kıkırdak yaralanması, iç ya da dış yan bağ yırtılması şeklinde oluşan lezyonların tedavisinde, cerrahi veya konservatif (ameliyatsız) yöntem uygulanır. 

Bu hastalık sporcular, özellikle futbolcular için sık rastlanır. 

Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da metal parça ...

Tefe,
Tefe Vurması (Beating-up).
Genel kumaş dokuma tekniği,birbirine dik konumda tutulan iki iplik grubunun çeşitli düzenlerde kesişmesi, birbiri içerisinden geçirilmesi ile doku oluşturma olarak tanımlanabilir. Bu sistemde en az iki iplik grubuna ihtiyaç vardır. Bunlardan oluşturulacak dokuya dik konumda olan iplik grubuna çözgü, yatay konumda olan iplik grubuna da atkı iplikleri adı verilmektedir. Dokuma genel olarak üç temel prensibin birbiri ile uyumlu bir şekilde bir tezgah üzerinde toplanması ve çalıştırılması sonucu gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlere temel dokuma prensipleri denilmektedir. 


Dokumada çözgü iplikleri birbirine paralel olarak belli bir sayıda ve yan yana bulunurlar. 
Dokumanın yapıldığı yöne doğru ilerlemesi gereken çözgü tabakası arasından atkı ipliğinin geçirilmesi ve bunun kumaşa dahil edilmesi sürekli olarak tekrarlanan temel işlemlerdir. Dolayısıyla bir dokuma işleminde 3 temel ve 2 yardımcı safha olduğu göze çarpar.

Dokumada üç temel prensibi olarak bilinen bu mekanizmalar,

-Ağızlık açma mekanizması,
-Atkı atma mekanizması
-Tefe vurma mekanizması olarak sıralanabilir.

Dokumada yardımcı mekanizmalar ise,
-Çözgü salma mekanizması,
-Kumaş çekme ve sarma mekanizması, şeklinde özetlenebilir.

Bunların dışında temel dokuma işlemlerine dikkat edildiğinde, bir dokuma kumaşın oluşturulması için üç temel elemanın gerekli olduğu görülebilir.
-Ağızlığı oluşturan gücüler,
-Ağızlıktan atkı ipliğini geçiren bir atkı taşıma elemanı,
-Atılan atkıyı kumaşa tefeleyen tarak.

Dokumada çözgü iplikleri, çözgü levendinden sağılmaktadır. Çözgü köprüsünden geçerek dokuma bölgesine gelen çözgüler çerçevelere asılı gücü gözlerinden birer, taraktan ise gruplar ( 2,3 veya 4 iplik ) halinde geçirilirler. 

Çerçeveler iki gruba ayrıldığı zaman oluşan üçgen kesitli çözgü ağızlığının tepesini kumaş çizgisi, tabanını ise tarak belirlemektedir. Tarağın her tefe vuruşunu gerçekleştirdikten sonra kumaş çekme tertibatı belirli bir sarma yaparken yine uygun bir miktar çözgünün salınması gerekir.Ağızlık Açılması ( Shedding): Her çözgü ipliği bir gücü gözünden geçirilmiştir. Dokunacak kumaşın örgüsüne uygun olarak bir atkı atıldığı zaman bu atkının üzerinde bulunması gereken çözgüler bu gücüler vasıtasıyla yukarı kaldırılırlar. Böylece atkı taşıyıcının arasından geçeceği ağızlık adı verilen bir açıklık meydana gelir ve her atkı için yeniden oluşturulur. Ağızlık açma mekanizmalarının görevi budur. Ağızlığın oluşturulabilmesi için en az iki çözgü grubuna ( yani en az 2 çerçeveye ) ihtiyaç vardır.
 

Atkının Atılması (Picking): Çözgünün iki tabakaya ayrılması ile oluşan ağızlığın içerisinden atkı ipliği bir taşıyıcı vasıtasıyla geçirilir. Bu bir mekik, mekikçik ya da kanca olabileceği gibi hava veya su-jeti gibi akışkan malzemede olabilir.
 

Tefe Vurması (Beating-up): Yeni atılmış olduğu için kumaştan ayrı bulunan atkı ipliğini iterek, kumaşa dahil etmek için dişlerinden çözgü iplikleri geçirilen tarak ile tefeleme veya tefe vurma işlemi gerçekleştirilir. Yeni atkı ipliğinin kumaşa dahil edildiği yere ‘kumaş çizgisi’ veya ‘’kumaş sınırı’’denilmektedir.

Çocukların oynadıkları bilye, ceviz gibi oyunlarda sahip oldukları sermaye ...


Enek,
Çocukların oynadıkları bilye, ceviz gibi oyunlarda sahip oldukları sermaye.

Taş, kemik, cam ya da madenden yapılmış zıpzıp, bilye.
Kaydırak, bilye gibi oyunlarda ortaya dikilen kuka ya da para. 

Dikdörtgen şeklinde yanyana dizilmiş dört aşık.

Çocukken biriktirilen cicoz, bilyemile, enek, cilli, gülle (Taştan yontularak yapılan), kemik adı ile oynanan camdan, kemikten, taştan, mikadan demirden, kurşundan v.b. malzemelerden yapılan küçük top şeklinde oyun aracına verilen isimlerdir. Bu oyunda kullanılan sermaye adı verilenlere enek denir. Noylan poşet veya torbalarda saklanan ve oyunlarda beğenilen enekler göz bebeği gibi saklanır ve en son oyuna sokulandır.

Cicoz,
Cam veya toprak bilyelerle oynanan bir çocuk oyunu.
Yüzük oyunu.
Bu oyundaki bilyelerin her biri.
Misket, Kemik, Koç, Enek,
Diğer isimleri,
Cille, Cicile, Dobi, Fiske, Babüş, Gülle, Mika, Eneke, Kanarya, Fiske, Cambiş, Ayna, 
Misketlerin irisine Gaflik, parlak olanına Cillop, hasarlı olana da Kotor denir.
Misket, (Fr. mousquet), Cam bilyelere verilen addır.
Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir tanelerin adına da misket denir.
Bilye, Bilya, Gülle, Kemik,
Cicoz, Cilli (Bursa yöresinde),
Mile,
Enek,
Atış yapılan miskete Eldeş kondik, ellik, gaflik(iri), başlık, Eneke-Enek adları verilir.

Çocukların oyuncak olarak kullandığı, genellikle kemik, cam veya demirden yapılan küçük, sert, küre biçimindeki toplara misket, cicoz, enek, bilye, mile denir. Bursa'da cilli olarak adlandırılır.

Bilye İtalyanca: biglia, (bilya okunur), 

Misket oyunları;
Klasik Misket, Şap, Çukur, Zehir, Karış (Vuruş), Kafakarış, Cors, Mors (Üçgen), Tumba, Cımbız, Şap, Kuyu, Kaptan oyunu.


Kaynak, http://www.bulmacabil.com/

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ