"Gizlice Söyleme, ihbar etme" anlamında argo sözcük ...

Akoz,
Akoz (Argo).
Argoda, ihbar, gizlice söyleme, haber verme.
Gizlice Söyleme, ihbar etme anlamında argo sözcük.
Haber veren. Haberci. Haber toplayan.
Birisinin fenâlığını alâkadar makama haber veren. 
Jurnalcı.
Gammaz,
İspiyon, 
İspiyon, (Fr. espion).
Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlama, ispiyonlama, gammazlama.
 Gammaz,  
Münafık,
Fitneci,
Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ