Çok iri ve kaba ...

Lenduha,
Lend-i har,
Kallavi, 
Zebellah, İri ve korkunç görünümlü insan.
Çok iri, kocaman.
Çok iri ve kaba (şey).
Çok iri ve acayip (kadın)  
Çok iri ve kaba .
Çok büyük ve garip cüsseli,
Pek iri ve kocaman, dev gibi.
İri ve kaba anlamlarında kullanılan, söyleyişi zevkli eski bir kelime.  
Ayrıca Kallavi' nin bir başka anlamı;
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk.
Sadrazam ve vezirlere özgü, üstü koni biçimine yakın telli kavuk.
Lenduha kelimesinin aslı lend-i har olan sözcüktür ki Farsça' da eşeğin penisi anlamına gelir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ