“Hırsızlık” anlamında argo sözcük....

Arak,
Kayış,
Hırsızlık, (İng. theft ).
Sirkat,
Çalma,
Arakçılık.

Su değirmenlerinde taş üstüne tahılın dökülmesini sağlayan ambar...

Serpin,
Petek,
Oban

Su değirmenlerinde suyun yüksekten dökülmesini sağlayan oluk.

Değirmen çarkına su götüren saç boru. 

İzmir’in Urla ilçesinin tanınmış bir plajı ....

Demircili, 
İzmir ili, Urla ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimidir. Demircili koyu Urla'nın köylerinden biri olan Demircili köyünde bulunmaktadır.

 İnanılmaz orman ve zeytin ağaçları arasından geçerek geleceğiniz bir koy burası. Urla'ya uzaklığı 18 kilometredir.

Demircili koyu tertemiz denizi, ipek gibi kumu, bembeyaz taşlarıyla çok nadir görülebilecek güzellikte bir koy. Burada sörf ve dalış sporları yapılıyor. Her saatte denizden çıkan dalgıçlara rastlamak mümkün. Burada bambu şemsiyeler ve bambu küçük odaları, temiz tuvalet ve duşu olan bir plaj mevcut. 

Ayrıca  Altınköy koyu plajı ile deniz yıldızı plajı da vardır.

Naga, Hindu mitolojisinde, yarı insan yarı yılan biçimindeki tanrısal varlık...

Naga,
Yılan bir sürü yerde karşımıza farklı isimlerle çıkar:
Adder, Amarus,
Djedhi,  
Ejderha, Ejder, 
Levites, 
Naga, Nagual, Nacaal, Nahaş,
Nasuki (Kutsal yılan),
Quetzlcoatl (Kukulkan), 
Serpent, Snake, 
Şahmeran, 
Typoon,

Mısır firavunları Kobrayı başlarında taşırdı. Tevrat’taki Nahaş kelimesi hem yılan, hem sırları bilen anlamına gelirdi. Sümer’de Tanrı Enki’nin sembolü yılandır. Tufanda Utnapiştim’i uyandırıp uyaran yılandır. Zeus ve Maia’nın oğlu ve habercisi Hermes, yılan dolalı bir asa ile düşmanını yenmiştir. Güney Amerika’daki kadim Meksika, Aztek, Toltek, Maya uygarlıklarının gökten gelen tanrıları yılandır. 

Eski Türk inanışlarında Ejderha; kutsal, göksel ve iyi bir varlıktır.

Hindistan’da insiye bilgelere ve kâhinlere, ‘akıllı yılanlar’ anlamına gelen ‘Nagalar’ denirdi. Alnın tam ortasına sembolün konması, yılan gibi akıllı olmak için iç psişik melekelerin kullanılmasını ifade ederdi. Mister Okulu’nun sadece en yüksek inisiyelerine yılan başlığı takma izni veriliyordu. Başını kaldırmış yılan, aşağıdan yükselen kundalini, Yılan Ateşi’ni sembolize ederdi. Kundalinin yükselmesi ve üçüncü göz’ün açılmasıyla kişi büyük bilgeliğe ve spiritüel yaratıcı güce ulaşır; her şeyin sonsuzluğu bilinir olurdu.

Hint yazmalarında ve efsanelerinde Naga ırkı, yeraltında yaşayan ve yüzeyde insanlarla irtibata geçen bir yılansı ırktır.

Bu yılanların kimilerinin insana dönüştüğü yazar. Hint yazmalarında bunlardan başka Sarpa denen bir başka yılansı ırktan daha söz edilir. Ayrıca Hint okyanusu civarında ve sonradan denizin dibine batmış bir ülkede var olduğu söylenen bir yılan  krallığının bahsi geçer.

Geleneksel İspanyol şarkısı ve dansı..

Jota,
Bir çift dansçının oynadığı hızlı tempoda kastanyet eşlikli İspanyol dansı.

Elektrik akımının yeğinliğini azaltıp çoğaltmaya yarayan aygıt...

Reosta, (Fr. rhéostat,  İng. rheostat). 
Elektrik direncini değiştirmek için kullanılan bir cihaz.
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer.

Bir iletkenin direncini değiştirmek için kullanılan alete reosta denir. Reostaya ayarlı dirençte denilir. Kısa devre prensibi geçerlidir.  Akım devamlı suretle en az dirençli  yolu tercih ettiğinden, akıl ayarlanan yolu kullanarak direnç azaltılıp akım şiddeti arttırılmış olur. Reosta akımı azaltıp, çoğaltabileceğimiz değişken bir dirençtir.

Ayarlı dirençlerin 1A akım değerine kadar kullanılanlarına potansiyometre, 1A den büyük akımlarda kullanılarına ise reosta adı verilir. 1A akım değerine kadar kullanılan Sabit direnç ve potansiyometrelerin yapımında karbon maddesi kullanılır. 1A den büyük akımlarda kullanılan Sabit direnç ve reostaların yapımında ise konstantan, kentol ve mag- nezyum maddeleri kullanılır.             

Dirençlerde Birim Dönüşümleri ;
1 KW = 1000 W 
1 MW = 1000 KW 
1 MW = 1.000.000 W. 

Reostanın başlıca kullanım alanları: 
Laboratuarlarda etalon direnç olarak, yani direnç değerlerinin ayarlanmasında ve köprü metodunda direnç ölçümlerinde, değişken direnç gerektiren devre deneylerinde, örneğin diyot ve transistor karakteristik eğrileri çıkarılırken giriş, çıkış gerilim ve akımlarının değiştirilmesinde ve benzeri değişken direnç gerektiren pek çok işlemde kullanılır. 

Reostalar genellikle elektrikli sobaların ayar düğmelerinde kullanılır. Bir sobanın(elektrikli) ısısını düşürmek için düğmesini kıvırdığımızda reostanın kabloları(veya telleri) uzar. Direnç artarak elektrik enerjisi yavaş bir şekilde gelir. Ama ısısını yükselttiğimizde reostanın kabloları kısalır. Direnç azalır ve elektrik enerjisi hızlı bir şekilde sobaya ulaşır. Böylece sobanın ısısı artar. Sobalar dışında çamaşır, bulaşık makineleri vb. elektronik eşyalarda kullanılır.

Newton’un kütleçekim yasasından yola çıkarak Güneş Sistemi’nin kararlılığını göstermiş ünlü Fransız matematikçi ve astronom...


Laplace,
Marquis Pierre Simon de Laplace. (1749-1827). Fransız matematikçisi. 

Matematiğin bir çok dallarında önemli çalışmaları vardır. Çalışma alanları içinde diferansiyel denklemler, potansiyeller teorisi, olasılıklar teorisi, astronomi, mekanik, fizik gibi dallar yer almaktadır.

"Doğanın tüm olayları birkaç değişmeyen kanunun matematiksel sonuçlandır" diyen Pierre Simon Laplace, 23 Mart 1749 günü bir köylü çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, Fransa'nın Calvados ilinin Beaumont-en-Auge Kasabasında yaşıyordu. Laplace, kendisini çok erken matematiğe verdi. O zaman Beaumont'ta askeri bir okul vardı. Laplace bu okula devam etti. Laplace, d'Alembert'in sayesinde Paris'teki askeri okula matematik öğretmeni olarak atandı. İşte bu sırada Laplace, Newton'un genel çekim kanununun güneş sistemine uygulaması adlı büyük eserini verdi. Astronom matematikçi olduğu için, kendisine Fransız Newton'u denmiştir. Olasılıklar kuramının kurucusu gözüyle bakılabilir. "Bildiklerimiz çok değil, bilmediklerimiz çoktur"sözüyle alçak gönüllülüğünü göstermiştir. Matematiğe önem vermediğini, şöhret ve ün için değil de kendi arzularını yenmek için matematikle uğraştığını söyler. 

Laplace Şeytanı olarak anılan bu düşünce geleceğin tamamiyle geçmişteki etkilerden meydana geldiğini savunan determinizmden doğuyor. Öyle ki determinizm özellikle de Laplace'dan sonra yüzyıllar boyu biliminsanlarının sadık kaldığı ilke oluyor. Zaten bilimsel deneylerin doğasında da belli etkileri kontrol altına alarak madde ve canlıların tepkilerini önceden tahmin edebilme düşüncesi yatıyor.

Öyle ki 1800'lü yılların sonlarına doğru bilim insanları bazı denklemleri çözmekte başarısızlığa uğramaya başlıyorlar. Bunların en göze çarpan örnekleriyse matematikteki nonlineer (lineer olmayan) denklemler oluyor. Başlarda bu denklemler "istisna" olarak damgalanıp göz ardı ediliyor. Ancak daha sonralarda bu "istisna" denklemler yeni bir düşünce biçiminin doğuşuna neden oluyor. Bu yeni düşünce biçimi bilimi determinizmden uzaklaştırarak "kaos" teoremine zemin hazırlıyor. Bu yeni düşünce biçimini kısaca ifade eden Danimarkalı ünlü fizikçi Niels Bohr şöyle diyor: "Özellikle de gelecek söz konusu olduğunda tahmin zordur." - Niels Bohr

Laplace, son günlerini Paris yöresinde Arcueil'de geçirmiş, kısa bir rahatsızlıktan sonra 5 Mart 1827 yılında yetmiş sekiz yaşında ölmüştür.

Hatay yöresine özgü, “testi peyniri” de denilen bir peynir cinsi...

Cara,
İçine salça, erimiş yağ, pekmez ve zeytinyağı konulan içi sırlı küp. 

Katkı maddesi kullanmaksızın, geleneksel yöntemlerle üretilmiş eşsiz  kahvaltılık lezzet.  Peynir, kibritden büyükçe parçalar halinde dilimlenir. Bir tepside tuzla harmalanarak iki gün bekletilir. Bu süre zarfında suyu devamlı süzülür. Çökelek bir bez torbaya doldurulur, üzerine bir ağırlık konarak iki gün suyunun süzülmesi için bekletilir. Üçüncü gün, bir tepsi içinde peynir, çökelek, çörekotu ve arzuya göre tuz konarak karıştırılır. Bir toprak kap (testi=cara) veya cam kavanozun içine bir kat peynir, bir kat çökelek sıra sıra dizilir. Her dizilim sırasında elle sıkıca bastırılarak peynirler arasındaki boşluklar çökelekle doldurulur. Kabın ağzı bir bezle bağlanır ve ters çevrilerek bir hafta bekletilir. Bu sayede sona kalan suyuda süzülmüş olur. Bu süre sonunda tekrar sıkıca bastırılır ve yüzeyine bir avuç tuz, onunda üzerine bir avuç kekik konur. Eskiden bu aşamadan sonra testinin ağzı bir bezle sıkıca bağlanır, killi toprak ve samanla yapılan harç ile sıvanır ve testi ters çevrilerek toprağa gömülür, bu haliyle toprak altında dört ay bekletilirdi. Şimdilerde ise kekiğin üzerine bir bez torba içerisinde toprak konarak ağzı sıkıca bağlanıyor, yine ters çevrilerek buzdolabında dört ay bekletiliyor.

Kongo ilkellerinin inandıkları yeteneklilik gücü...

Elima,
Kongo'daki Mongo ve Kunduların yeteneği, beceriyi ve çocuk yapmayı etkilediğine inandıkları gizemsel gücün adı.

Fransız Faşizmi...

Pujadizm,
Fr. Poujadisme.
Fransız politikacısı Pierre Poujade 

(1920-2003)

Fransız siyaset adamı Pierre Poujade'ın oluşturduğu ve bir dönem Fransa'da taraftar bulmuş bir tür küçük burjuva faşizmi.

Fransa’da siyasi krizler özellikle esnaf ve zanaatkarı etkileyen ekonomik bunalımlar ile vergi artırımlarına yol açarken, kendisi de esnaf olan Poujade önce 1954 yılında  vergi memurlarına direnci simgeleyen bir örgüt, sonra da ulusalcı bir parti (Union et Fraternite Française) kurdu.

Poujade, Çin Hindi’ndeki yenilgiyi işleyerek Fransız milliyetçiliğine de oynadı. Esnaf, zanaatkar, çiftçi ve küçük üreticiye de Sizlerden vergi alınmayacak vaadinde bulundu.

1956 Ocak seçimlerinde, Poujade’ın partisi büyük bir sürpriz yaparak oyların yüzde 12’sini aldı ve parlamentoya 52 milletvekili gönderdi.

Siyaset terminolojisine de Poujadism(Pujadizim) diye bir kavram girdi. O günden beri, vergi almayacağım, her şeyin fiyatını indireceğim, bütün kamu hizmetleri bedava olacak benzeri vaatlerle seçmen önüne çıkmaya ve milliyetçi duyguları kaşımaya Poujadizm deniliyor.

Yeniçeri örgütünde, görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay...

Odabaşı,
Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay.

Kapıkulu Ocağı;
Kapıkulu Piyadeleri ve süvarilerinden oluşmuştur.  

Kapıkulu Piyadeleri; 
Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabacılar Ocağı, Humbaracı Ocağı, Lağımcılar, Sakalar, Solaklar  
Kapıkulu Süvarileri: 
Silahtar, Sipahi, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler'den oluşmaktaydı.    

Eyalet Askerleri;
Yerli Kulu; Azab, Sekban, Tüfenkçi, İcareli  
Serhat Kulu: Deliler (Deli), Gönüllüler, Besliler, Topraklı Süvari, Tımarlı Sipahiler ve Akıncılar   

Rütbeler :
Harp Okulu'ndan mezun olunca mülazım-ı evvel (teğmen), Harp Akademisi'nde birinci sınıfa geçince mülazım-ı sani, Harp Akademisi'ni bitirince erkanıharp (kurmay) yüzbaşı rütbeleri alınıyordu. Harp Akademisi'ne sadece Harp Okulu'nu iyi dereceyle bitirenler alınırdı. 

Müşir (Mareşal) 
1. Ferik (Orgeneral) 
Ferik (Tümgeneral ile Korgeneral arası)
Mirliva (Tuğgeneral ile Tümgeneral arası)  
Miralay (Albay)  
Kaymakam (Yarbay) 
Binbaşı   
Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı)
Yüzbaşı  
Mülâzımı sâni (Üstteğmen) 
Mülâzımı evvel (Teğmen) 
Çavuş
Onbaşı  
Nefer  

Rumine, Lozan Antlaşması’nın yapıldığı saray....

Rumine,
Rumine Sarayı,
Rumine Sarayı 1906 yılında, üniversite binası olarak inşa edildi. Adını bir Rus prensi olan Gabriel Rumine' den alıyor. Binayı yaptıran Rumine' nin annesi Lozan' lı idi. Lozan Barış Antlaşması, sarayın duvarları ve tavanını resimlerin süslediği büyük salonunda imzalandı. 


Türkiye, on bir yıl süren savaşların ardından, bugüne dek bozulmayan bir barış sürecine girdi. Rumine Sarayı' nın tarihi salonu günümüzde Lozan Kent Meclisi'ni ağırlıyor. Rumine Sarayı bugün üniversite kütüphanesine, güzel sanatlar, doğa ve tarih bilimleri müzelerine ev sahipliği yapıyor.


İsviçre'nin 26 kantonundan biri olan Vaud kantonunun başkenti Lozan'da, göl kıyısındaki muhteşem şatoda (Chateau d'Ouchy) (Uşi Şatosu) İsmet İnönü ve arkadaşları günlerce diğer ülkelerin temsilcileri ile tartışmıştı. Türkiye'nin kaderini belirleyen tarihi Lozan Antlaşması için ikili görüşmeler Ouchy (UŞİ) şatosunda yapılmıştı. Antlaşması'nın en önemli kararları burada alınırken, antlaşma Rumine Sarayında devam etmiş sonra Lozan Üniversitesi Tören Salonu'nda (şimdi güzel sanatlar ve doğa bilimleri müzesi)nde imzalanmıştı. 

Lozan Barış Antlaşması,
Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Mudanya Mütarekesi imzalanmış, bundan az sonra, 22 Ekim 1922'de Türkiye barış görüşmelerine çağrılmıştı. Mudanya Mütarekesi'nde de Türk heyetine başkanlık etmiş olan ismet Paşa (İnönü), Dış İşleri Bakanlığına getirilerek Lozan'a gidecek Türk heyetine başkan atandı. Lozan Konferansı'nda İngiltere'yi Lord Curzon, İtalya'yı Mussolini, Yunanistan'ı Venizelos, Fransa'yı Poincare temsil ediyordu.
Sevr Antlaşması'na göre Türkiye'nin doğusu Ermenilerle Kürtlere, güneydoğu illeri Fransızlarla İngilizlere, Antalya dolayları İtalyanlara, Batı Anadolu ve Trakya Yunanlılara veriliyor, Boğazlar barışta ve savaşta serbest olmak üzere Müttefikler'in yönetimine bırakılıyor, kapitülasyonlar bütün devletlere tanınıyor, Anadolu'nun yalnız orta ve orta-kuzey kesimi Türklere kalıyordu. Ankara Hükümeti bu antlaşmayı hiç bir zaman tanımadı ve bağımsızlık için sonuna kadar savaşılacağını bütün dünyaya ilân etti.

Savaşı kazanıp barış masasına oturduğu zaman başta kapitülasyonlar ve Osmanlı borçları olmak üzere Sevr Antlaşması' nda yer alan birçok hüküm yeniden Türkiye'nin önüne sürüldü. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki sınırlar üstünde bir iddiası yoktu, ama Misak-ı Milli'den de fedakarlık edemezdi. Yabancılara verilen eski ayrıcalıkların hepsi kalkmalıydı. Batılılar bu şartları kabul etmek istemediler ve 4 Şubat 1923'te görüşmeler kesildi.

23 Nisan 1923'te görüşmeler yeniden başladı. Sonunda Türkiye'nin istekleri kabul edilerek 24 Temmuz 1923'te antlaşma imzalandı. Başlıca hükümleri şöyle özetlenebilir: Türkiye'nin sınırları, Irak kesimi (Musul) dışında Misak-ı Milli'de çizildiği gibi olacak, Yunanistan savaş tazminatı olarak Edirne yakınındaki Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakacaktı, fiğe Denizi'nde Bozcaada ile Gökçeada Türkiye'ye verilecek, Midilli, Sakız, Sisam gibi Anadolu'ya yakın adalar, askersizleştirilmek şartıyla Yunanistan'a bırakılacaktı.

Türkiye'deki Rumlarla, Yunanistan'daki Türkler yer değiştirecek, Batı Türkleriyle İstanbul Rumları bu değişimin dışında tutulacaktı. Kapitülasyonlar her yönüyle son bulacaktı. Musul ve Osmanlı borçları konusu barış antlaşmasından sonra taraflar arasında çözülecekti.

Çanakkale ve İstanbul boğazları silahsız bölge olacak, ancak savaş halinde silahlandırılacaktı (Türkiye aleyhine olan bu madde 1936 Montrö Antlaşması'yla ortadan kalkarak, Boğazlar kayıtsız ve şartsız Türk egemenliğine geçmiştir). Türkiye'deki yabancılar ve yabancı kurumlar Türk yasalarına göre yönetilecekti.

Böylece Lozan Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin kabullendiği Sevr Antlaşması'nın Türkiye'yi bölüp parçalayan, egemenliğinden eden ağır hükümlerini ortadan kaldırarak Kurtuluş Savaşı ile kurulan yeni Türk Devleti'nin egemenlik ve bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirdi.

“Kwai Köprüsü”, “Dr. Jivago”, “Arabistanlı Lawrence” gibi filmleriyle tanınmış İngiliz sinema yönetmeni...

David Lean, 
Sir David Lean, (25 Mart, 1908 – 16 Nisan, 1991) 
Akademi Ödülü sahibi İngiliz film yönetmeni ve film yapımcısı. 

Brief Encounter (Kısa Tesadüfler-1945), Lawrence of Arabia (Arabistanlı Lawrence - 1962), The Bridge on the River Kwai (Kwai köprüsü-1957), Doctor Zhivago ve A Passage to India, Great Expectations (Büyük Umutlar-1946), Ryan's Daughter (İrlandalı Kız - 1970),  filmleri ile tanınır.

Aldığı ödüller;
American Film Institute Life Achievement Award 1990, 
Oscar for Best Director 1958 for The Bridge on the River Kwai     
Oscar for Best Director 1963 for Lawrence of Arabia     
Knight of the British Empire 1984     
Asteroid Namesake 7037 Davidlean      

Yönettiği Filmler;

Brief Encounter (Kısa Tesadüfler-1945), 
Lawrence of Arabia (Arabistanlı Lawrence - 1962), 
The Bridge on the River Kwai (Kwai köprüsü-1957), 
Doctor Zhivago (1966),
A Passage to India (Hindistana Bir Geçit -1984), 
Great Expectations (Büyük Umutlar-1946), 
Ryan's Daughter (İrlandalı Kız - 1970), 
Summertime (1955)      
Hobson's Choice (1954)      
The Sound Barrier (1952)      
Madeleine (14-Feb-1950)      
The Passionate Friends (2-May-1949)      
Oliver Twist (28-Jun-1948)  
Blithe Spirit (1945)      
This Happy Breed (1944)      
In Which We Serve (1942),

Orkestrada ya da caz topluluğunda vurmalı çalgılar takımı...

Bateri, (Fr. batterie). 
Orkestrada vurmalı çalgı takımı, davul.

Şarkılarda ritim tutmaya yarar.  Çoğunluğun düşündüğü gibi bateri (davul) çok hızlı olmaktan ibaret değildir. Denge ve akıcılık gerekir. Düzenli olarak metronom ile çalışmalı ve single-stroke, double-stroke, paradidle, double paradidle, üçlemeler, altılamalar gibi el teknikleri, dörtlük ritmin üzerine dörtlük, sekizlik, onaltılık kick vuruşları gibi sağ ayak teknikleri (eğer twin pedal tercih edilirse sol ayak için de aynı egzersizler uygulanabilir), hi-hat ile dörtlük,sekizlik,onaltılık saymak gibi sol ayak teknikleri ve tabiki el-ayak kombinasyonları gibi teknikler üzerinde alıştırma yapılmalıdır. Bu müzik aleti müzik kulağı gerektirir. Fakat müzik kulağınız çok iyi değilse bu enstrümanı notalı bir şekilde de kullanabilirsiniz. İnanılmaz aksak eserler mevcuttur ve bunun için şunlar gerekir; Müzik Kulağı, Düzenli Alıştırma, Denge. 

Bunlardan hiçbiri olmaz ise ve sadece çok hızlıysanız hiçbir işinize yaramaz...  
Standart bir bateri, genelikle 5 parça davul ve 3 parça zilden oluşur. Davullar tom 1 (high tom), tom 2 (mid tom) floor tom (low tom), trampet (snare) ve pes davul (cross, kick, bass drum) dan ve crash, hi-hat, ride 3 lü zil takımından oluşur. Bu standartların dışında davula mid tomun yüzey alanına oranlı (örneğin 10' se 8', 12' se 10') lık bir mid tom, ayrıca floor tomun yüzeyine oranlı (örneğin 14' se 16', 16' se 18') bir floor tom daha eklenebilir. Davul kitleri tamamen kişinin isteğiyle düzenleneblir. Darbuka dahi ekleyen davulcular mevcuttur. Bununla beraber, zil seçenekleri de yeni crashler, splashler, chinalar, raw ve cow beller, sentez ziller olan ride-crash, splash-china, splash-crash, vb. eklentilerle çoğaltılabilir.  Bateride davulların dışında aksamlar da mevcuttur. Zilleri sabtlemek için stand adı verilen sehpalar kullanılır. Bunlar genellikle T ve normal sehpalar olarak ikiye ayrılır. Rok standler ise üzerinden birde çok T sehpa bulundurabilen geniç köprü şeklindeki aksamlardır. Ayrıca kick davulunu kullanmak için single ve twin pedalar mevcuttur.  

Davul çalmak için kullanılan sopalara baget denir. Fakat müzik türüne göre baget yerine fırça ya da tokmak da kullanılabilir.  Değişik kalınlıklarda ve uzunluklarda bagetler mevcuttur. Çok ince bagetler genellikle jazz müzikte kullanılır. En çok kullanılan baget türleri, 5A ve 5B dir.  Dünyanın en iyi bateristleri arasında Mike Portnoy, Dave Lombardo, Dave Weckl, Neil Peart, John Bonham, Steve Gadd, Joey Jordison bulunur.  

Akustik davul üzerinde çalarken metal baget kullanılması birçok profesyonel müzisyen tarafından zararları nedeniyle önerilmez. Bu zararlar elbette ki ekipmana verilecek zarardır. Ancak eğer davulcu padde çalışacaksa normal bagetin yanında metal baget tavsiye edilir. Zira bu ağır bagetle çalışan davulcunun elleri ve bilekleri güçlenecek, daha sonra normal bagete geçtiğinde daha hızlı çalabilecektir.

Tanınmış Türk Bateristleri;
Okay Temiz, Selim Selçuk, Volkan Öktem, Kerem Kabadayı, Burak Gürpınar, Güray Mumcu, Onur Ertem, Akyan İlkan, Doğaç Titiz, 

Tanınmış Yabancı Bateristler;
Art Blakey, Tony Williams, David Silveria, Vinnie Colaitua, Dave Weckl, Steve Gadd, Dennis Chambers. 
Kaynakça;
Vikipedi, özgür ansiklopedisinden alınmıştır.

Hızlı ve parlak biçimde seslendirilen müzik parçası....

Presto, (İtalyanca presto).
Çabuk, çok çabuk bir tempo ile müzik.
Bu tempo ile çalınan müzik parçası.
Gösterişli ve hızlı bir biçimde çalın­ması gereken müzik parçası.

Tempo (Latince: Tempus, İtalyanca Zaman anlamındadır.) 
Müzikte bir parçanın yorumlanma hızıdır.

İtalyanca diğer tempo terimleri;
Allegro, Hızlı ve net. 
Allegrissimo, Çok hızlı.
Allegro Moderato, Orta derecede neşeli ve çabuk .
Allegretto, Orta derecede hızlı (Allegro'dan daha yavaş).
Assai, Yeterli şekilde.
Andantino, Andante'den biraz daha hızlı veya biraz daha yavaş.
Andante, Yürüyüş hızında. 
Adagietto, Tercihen yavaş
Adagio, Yavaş ve görkemli, kararlı.

Grave, Yavaş ve aklı başında. 

Larghetto, Tercihen genişçe ve kararlı.
Lento, Çok yavaş.
Largamente Largo, Genişçe, çok yavaş.
L'istesso tempo, Aynı hızda. 

Moderato, Orta hızda.
Molto, Oldukça, daha fazla.  

Non troppo, Fazla değil, hızlıca ama fazla değil) 

Poco, Biraz.
Prestissimo, Aşırı hızlı . 
Presto, Çok hızlı.

Tempo commodo, Rahat bir hızda.
Tempo giusto, İstikrarlı bir hızda. 

Vivo, Canlı ve hızlı .
Vivace, Canlı ve hızlı.  
Vivacissimo, Çok hızlı ve canlı.

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini engelleyen bir hastalık...

Arpalama,  
Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalık. Arpalama (Laminitis) tırnağı kemikle bağlayan dokusunun bozulma sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Şiddetiyle değişken arpalama tırnağın kısmen veya tamamen kemiğinden çıkması ve doğal olarak en kötü ihtimalde atın ölümü ile sonuçlanan insanın neden olduğu bir hastalıktır.  

Arpalama (Laminitis) tetikleyen unsuru ise ince bağırsak tarafından algılanmamış şekerlerin (Nişasta ,Sakaroz, Glukose, Fruktan vb.) Kalın bağırsakta laktik aside dönüşmesidir. Bunun sonuncunda, Atın tırnağı ısınır ve at topallamaya başlar. Bu noktaya geldikten sonra artık çok geç, çünkü bu önlenebilir bir hastalıktır. 

Atlar genel olarak ilkbaharda arpalanır ve nedenleri çok basit. Bizim beslediğimiz at doğal bir ortamda bulunmamakla beraber kış aylarında normal beslenir ve ilkbaharda otlağa götürdüğümüzde otların yüksek besin değerleri çok fazla olur ve bir süre şeker ince bağırsak tarafından algılanmamış olmasından aşırı laktik asit oluşumundan tırnağı normal sağlıklı büyümesi sağlayan hücreler bozulmaktadırlar. 

Belirtileri ise atın ön ayakları ileriye uzatılmış ve yükü art ayaklara aktarılmış biçimde durması, tırnakların fazla sıcak olması ve atın zorla gergin biçimde yürümesidir. 

Dokuyu bozan mekaniği tüm araştırmalara rağmen hala tam anlaşılmış değildir. Arpalamayı tetikleyen unsurları ise dört farklı kategorilerde yer almaktadır. 

1.) Yanlış çalışma yöntemler  Ağır çalışmaların ardından atı soğutmadan (ısınma gibi yanıltıcı bir kelime) çalışmasını durdurmak sonucu biriken laktik asitler arpalamayı tetikleyebilir.  
2.) Zehirleme  Zehirleme sonucu bağırsak siteminde bakteri nüfusun ani değişimi sonucu bakteriler tarafından üretilen laktik asidin fazlalığı.  
3.) Yanlış besleme  İlkbahar ve kış aylarında otlaklarda mevcut fruktan miktarın artmasıyla bağırsaklarda yine bakteri nüfusun ani değişimi sonucu laktik asit üretimi arpalamaya neden olmaktadır.  Fazla yem verilme sonucu hazmedemeyen fazlalığı yine ani bakteri nüfusun değişimiyle laktik asit üretimi tetikleyip arpalama ile sonuçlamaktadır.(yem her neyse arpa olmak zorunda değildir sadece her yemde bulunan nişasta yeterlidir)  
4.) Travma  Sert zeminlerde ağır çalışmak veya tırnak kapsülün sert darbelere maruz kalması tırnağın düşmesine neden olabilmektedir. 

Tedavisi;
En hafif şeklinde bile kalıcı sorunlara neden olabilecek arpalama her zaman önlenebilir bir hastalıktır. Yine başınıza gelirse ilk ve acil olarak tırnakları hemen soğutmaya başlamanız gerekir. Buz, su gerekirse yangın söndürücü ölçülü kullanın ama ayakları hemen soğutmaya başlansın. Hemen gelmesi gereken Veteriner Hekimi antihistiyaminik ve ateş düşürücü ilaçlarla müdahaleyi başlamaktadır.

Doğum, sünnet gibi olaylarda verilen bahşiş...

Arılık,
Aruluk,
Temizlik,
Doğruluk, afiflik, züht, takva.
Kudsiyyet, münezzehlik, ismet.

Bir hastalığı ilaç veya okuyup üfleyerek geçirmeye çalışan kimseye verilen ücret, bahşiş,
Türbe, tekke ve ziyaret yerlerine konulan para, adak.
Doğum, sünnet gibi olaylarda verilen bahşiş.

Fala baktırırken peşin olarak verilen para.
Loğusalara takılan altın.
Alışverişte pey olarak verilen para.
Bir hayır işine yapılan yardım.
Arı kovanlarının bulunduğu yapı, yer.İçine peynir ya da kıyma konarak hazırlanan bir tür çörek...

Poğaça,   
İt. focaccia,    
İçine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek. 

Malzeme :
3 bardak un
Bir büyük paket margarin
2 bardak yoğurt
2 adet yumurta
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı karbonat
250 gr. beyaz peynir
1 demet maydanoz, 1 demet dereotu

Yapılışı :
Karbonatı ve unu karıştırarak, ortasını havuz gibi açın. Yoğurdu, margarini, tuzu, limon suyunu ve yumurtaları ilave ederek yoğurunuz. 

Yumurta büyüklüğünde parçalara ayı­rınız. Peyniri çatalla ezip kıyılmış maydanoz ve dereotunu karıştırınız. Hamur parçalarını avucunuzda yuvarlayıp yassıltarak, içine birer tutam peynirli harçtan koyup ikiye kat­layınız. Dizi yağlanmış bir tepsiye dizin, poğaçaların üstle­rine yumurta sürüp orta fırında 40 dakika pişiriniz.Uranüs gezegeninin bir uydusu...

Ariel,
Umbiel.
Miranda,
Oberon,
Titania,
1956 yılında Uranüs' ün diğer bir uydusu olan Umbriel ile birlikte William Lassel tarafından keşfedilmiştir.
Uranüs Güneş sisteminin Güneşten uzaklık sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn’ den sonra üçüncü, kütle açısından bu iki gezegen ve Neptün’ ün ardından dördüncü sırada gelir.


Adını Yunan mitolojisi’ndeki gökyüzü tanrısı Uranos’ tan alır. 1781 yılında William Herschel tarafından bulunmuştur. Gaz devleri sınıfına girmektedir. Uranüs, Güneş çevresinde bir devrini 84 yılda tamamlar.

Uranüs' ün uyduları;
İçlerinde en büyük olanı Titania' dır. Beş uydu içinde en küçüğü ise 160 km ile Miranda' dır. 
Jüpiter ve Satürn’den sonra en fazla uyduya sahip olan gezegendir. 
Beş büyük uydusu; Miranda, Umbriel, Ariel, Oberon ve Titania' dır.

Diğer küçük uyduları ise şunlardır;
Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, Caliban, Stephano, Trinculo, Sycorax, Prospero, Setebos.

On dört dizeden oluşan bir Batı şiiri türü...

Sone, (Fr. sonnet).  
İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir türü.
Klasik Avrupa yazınında bir koşuk biçimi. (Bize de geçen sonelerin uyak düzeni şöyledir: 
Dörder dizelik iki, üçer dizelik iki olmak üzere dört bağlamlı 14 dizelidir. 
Uyak düzeni: abba abba ccd ede ya da abba abba ccd eed

Güzel kokulu bir kavun cinsi...


Şamama, (İng. Muskmelon).
Misk Kavunu,
Yaylagıç,


Genel görünüşü kavuna benzeyen bir yıllık otsu ve sürünücü bir bitkidir. Meyva küçük bir portakal büyüklüğünde, basık şekilli, üzeri sarımsı turuncu renkli, soluk kırmızı lekeli ve boyuna çizgili, etli kısım sarımsı beyaz veya gül renkli, hafif tatlı lezzetli, kuvvetli kavun kokulu. Yendikten sonra ağızda acımsı bir tad bırakır. Memleketimizde bilhassa Batı Anadoluda yetiştirilmektedir. Ekşimsi ve nahoş tadından dolayı yenmeyen, çok kokulu, yumurta büyüklüğünde kavun.  Kuvvetli kokusu nedeniyle bilhassa müslüman ülkelerde (İran, Mısır, Kuzey Afrika) meyvası çok sevilir.

Kavun;
Kabakgiller familyasından; vatanı Küçük Asya, İran ve Anadolu olan, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir yıllık bir bitkidir. Yaprakları oldukça büyüktür ve yürek biçimindedir. Çiçekleri, yapraklarının koltuğundan çıkar. Meyvesi sulu ve güzel kokuludur. 

Türkiye'de yetişen başlıca türleri şunlardır:
Arava, Altınbaş, 
Galia,
Hasanbey, 
Kızılırmak,Kırkağaç,
Polidor, 
Şamama (Misk Kavunu),
Topatan, 
Van kavunu,

Kavunun Faydaları;
Vücudu serinletir. İdrar söktürücüdür. Kabızlığı giderir. Romatizma ve basur şikâyetlerini azaltır. Böbrekleri temizler. Böbrek taşlarını ve kumlarını dökmeye yardımcı olur. Yatıştırıcı etkisi ile rahatlık verir ve uykusuzluğa iyi gelir. Cildin taze görünmesini sağlar.Akciğer veremi ve kansızlıkta da faydalıdır.

Kavun taze olarak yenir. Ayrıca kabukları ve çekirdekleri kullanılır. Çekirdekleri dövülüp suda kaynatıldıktan sonra elde edilen su içilirse göğüs ağrısı ve öksürüğe iyi gelir. Yanıklara kavun konursa ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır. Cilt bakımı için de faydalı bir besin olan kavun, ezilip soğuk süte katıldıktan sonra yüze sürülürse cildi nemlendirir. Özellikle kuru ciltlere çok faydalıdır. Kavun tam olarak olgunlaşmadan yenmemelidir. Ayrıca, Ülseri ve sindirim sistemi iltihabı olanlara tavsiye edilmez.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ