Bir işin doğru olup olmadığını o işteki yarar ile ölçen ahlak sistemi ...

Ütilitarizm,  
Faydacılık,   
Bir işin doğru veya yerinde olup olmadığını o işten umulan yarar ile ölçen düşünce akımıdır.    
Yararcılık, 
İng. Utilitarism .   
Latince utilis = fayda, yarar.  
Yararın yaşam ilkesi yapılması.     
Ahlaksal eylem ve davranışlarda yararın ilke yapılması, yararlı olan iyidir. Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke edinilmesi.  

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm.  

Bir bilgi ya da işlemin değerini yararcı niteliğinde bulan düşünce yaklaşımı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ