Türkmenistan’da arkeolojik bir buluntu yeri. ...

Anav,
Batı Türkistan' da Aşkabad' ın yakınında bulunan küçük bir kenttir. Anav Kültürü adını bu küçük Anav kentinden alır. Anav' da yapılan kazılarda MÖ. 4500 yıllarına değin uzanan kalıntılar bulunmuştur. Orta Asya'nın en eski kültürü Anav Kültürü' dür. Anav' da gün ışığına çıkarılan kalıntılar bu bölgenin çok önemli bir uygarlık kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu dönem insanları tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları dokuma seramik madenden araçlar ve süs eşyaları yaptıkları anlaşılmıştır. 

Anav' da çıkan kalıntılar içinde Türkmen dokumalarında görülen işlemelerle bezenmiş seramik parçaları ve süs eşyaları ilgi çekicidir. Kalıntılardan anlaşıldığına göre Anav insanları kerpiç evlerde oturmakta tarım ve hayvancılıkla geçinmekteydiler; kumaş dokumayı toprak ve bakır eşya yapmayı biliyorlardı. Anav insanları koyun keçi sığır deve köpek gibi hayvanları da besliyorlardı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ