Ortaçağ' da Avrupa' da kullanılan bir şiir türü...

Lai,
Ortaçağın Batı şiir türlerinden ikisine verilen ad.
Ortaçağda lirik bir parça, beste türü.
İki Ortaçağ şiir türünün adı.
Orta çağdaki Breton saz şairlerinin aracılığıyla ortaya çıkan, biri anlatımsal, diğeri de lirik iki şiir türünün adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ