Eski Türklerde ölen kahramanın mezarının kenarına dikilen taşlara verilen ad...

Balbal,
Eski Türklerde ölmüş kahramanların mezarları başına dikilen küçük heykel. Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş'a verilen isimdir. Orta Asya Türklerinde, şamanlık dininin geçerliliğini yaygın olarak koruduğu dönemde, ölen savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş.

Savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen, bir taş parçasının üzerine yontulmuş bir elinde kılıç, figürlerinden oluşan heykellere verilen ad. Bu taşların sayısının fazlalığı ölen kişinin sağ iken; gücünün, cesaretinin, kahramanlığının da simgesidir. İslam öncesi dönemde yaygın olan balbalları, islam dinini kabulünden sonra yerini mezar taşlarına bırakmıştır. Kırgızistan'da Şatı ve Sarı Bulak köylerinin arasındaki bir alanda bulunan taş balballar Kara Batkak müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca Tokmok şehrinin 10 km. güneyinde, Burana kulesi'ne yakın alandaki Burana Açıkhava Müzesinde ve Issık Göl kıyısındaki Çolpan Ata ve Karakol'da, göçebe Türklerin pek çok taş savaşçıları (balbalları) bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ