Bektaşi inançlarını işleyen yergi dolu nefesleriyle tanınmış şairimiz...

Edip Harabi,
Bektaşi inançlarını işleyen yergi dolu nefesleriyle tanınmış şairimiz.
1853 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmet Edip'tir. Harabi pirinden aldığı mahlastır. Bahriye Birlik katibi olan Harabi ömrünü İstanbul ve Rumeli'de geçirmiştir. 17 yaşında Bektaşiliğe giren Harabi dünyadan göçüş yılı olan 1917 yılına kadar bu yolun sadık bir bendesi ve yılmaz bir savaşçısı olmuştur. 
Tasavvufla tasavvuf üstadlarının eserleri ile yakından ilgilenmiş, hece ve aruzla yazdığı veya irticalen söylediği deyişlerle koca bir divan meydana getirmiştir. 

Edebiyat-ı Cedide 1896 yılında Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fransız romantiklerini, parnasyonleri ve sembolist şairleri örnek almışlardır.


Edebiyat-ı Cedide Şaieleri;
Tevfik Fikret,
Cenap Şahabettin,
Halit Ziya Uşaklıgil,
Süleyman Nazif,
Mehmet Rauf,
Hüseyin Cahit Yalçın,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ