İzmir' in Urla ilçesindeki içmeler...

Malgaça,
Malgaça İçmeleri,
Urla ilçesine 10 km. uzaklıktadır. 

İzmir-Çeşme yolu üze­rindedir ve İzmir’e uzaklığı 42 km.dir. 
Bağırsakların tasfiyesi, karaciğer, safra yolları hastalıklarında faydalıdır. 
Sıcaklık 22°C 'dir.Şifne Kaplıcaları;

Sıcaklık 38°C.
Çeşme’ye 5 km. uzaklıkta, Reisdere Köyü’ndedir. Kay­nak üzerinde kubbeli, bir hamam vardır. İştahsız, zayıf, kansız kimselere çok değerli bir şifa kaynağıdır. Bu kaplı­canın hemen yakınında bulunan bir çamurdan da çok ya­rarlanılır.

Nebiler Kaplıcası;
Sıcaklık 57°C.
Dikili ilçesine bağlı, Nebiler Köyü’ndedir. Dikili’ye 12 km. uzaktadır. Kaynağın bulunduğu yer ağaçlıktır. Çok eskiden kalma hamamı ve havuzu vardır.
Romatizma, nevralji ve kadın hastalıklarında faydalıdır.

Karaköy Kaplıcası;
Sıcaklık 60°C.
Seferhisar ilçesine 17 km. uzaklıkta, Kavakdere köyü’ndedir. Başlıca dört kaynaktan çıkar. Hamamları ve havuzlan vardır. Çamur banyosundan eskiden beri fay­dalanılır. Etraf a ğaçlıdır. Az tuzlu, bikarbonatlı sulardan­dır. Sülfat az olduğu için, içimi hoştur.
Boğaz iltihaplannda, solunum yollan rahatsızhklann-da, nezle de çok etkin şifa sağlar,

Dikili Kaplıcası;
Sıcaklık 42-64°C.
Dikili ilçesine 5 km. uzakta Karadere’dedir. Kaynak birkaç yerden kaynar. Bu bölge sıcak sular bakımından çok zengindir. 1939 Dikili yer sarsıntısında bazı kaynaklar kaybolmuş, yeni kaynaklar oluşmuştur. İçme olarak da kullanılır. Üstü kapalı çamur havuzu vardır. Romatizmalı hastalıklarda, kadın hastalıklarında olumlu sonuçlar verir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ