Edebiyat-ı Cedide akımına tepki olarak 1910 yılında kurulan topluluk...

Fecri ati,
Fars edebi akımıdır. 
Akımın temelinde tabuları yıkmak; yani o günkü anlamıyla kuzey bazlı düşünce sisteminden kaynaklanan felsefeyi, edebiyata uygulamak yatıyordu.

Bu topluluğu oluşturan yazarlar;
Ahmet Haşim, 
Ali Canip Yöntem, 
Emin Bülend Serdaroğlu, 
Fuad Köprülü, 
Fuat Yaşar,
Mehmet Behçet Yazar.
Şehabettin Süleyman, 
Tahsin Nahit, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ