Böbrek taşı...

Urat,
Fransızca: urate,
İngilizce: urate
Böbrek taşı,
Böbrekte idrar içindeki kalsiyum bileşiklerinin çöküntüsü ile oluşan taş.
Böbrek taşları, böbreklerde, idrar yollarında bulunan kristallerden oluşan sert birikintilerdir. Mineral ve tuzlardan oluşurlar. Böbrekler vücudumuzun filtre sistemi olarak çalışırlar. Kan sürekli olarak böbreklerden süzülürken yararlı maddeler emilir, istenmeyen maddelerse idrarla dışarı atılır. Genellikle idrar çok konsantre (yoğun-koyu) ise böbrek taşı oluşma riski artar. Konsantre idrar içerisinde atılan tuzlar ve mineraller böbreklerin iç yüzeyinde tübül denilen ünitelerde zamanla taşa dönüşecek kristaller halinde çökeltiler oluştururlar. Zamanla bu kristaller birleşerek taş haline gelir.

Ürat:
Ürik asit tuzu.
Sidik asidi tuzu.
Ürik asidin tuzlarının ortak adı.
Ürik asidin anyon, ester veya tuz formu.

Uryan:
Elbisesi olmayanlar.
Çıplaklar, uryanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ