Yazarın kendisinin kaleme aldığı...

Telif,
Arapça: telif,
Arapça alışmak, tanışmak anlamındaki elf sözcüğünden türetilmiştir.
Kitap yazma.
Yazma; uzlaştırma.
Uzlaştırma.
Eser yazmak
Yazma,
Kitap yazma,
Bir eser üzerindeki hak
Uzlaştırma, uyuşmalarını sağlama.
Eser yazma, toplayıp kaleme alma.
Yazarın kendisinin kaleme aldığı.
Yazılmış eser.
Kaynaştırma, eser yazma.
Özgün bir biçimde oluşturulan.

Telif hakkı:
(İngilizce: copyright),
Bir kişi ya da kişilerin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Telif hakları, genellikle belli bir süre için geçerlidir. Telif hakkı simgesi, çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yapanın telif haklarının korunduğunu belirtir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ