Köy evi...

Dam,
Köy evi.
Üstü toprak damlı ev.
Üzeri toprak kaplı, küçük ev.
Ev, üstü örtülü yer, dam.
Toprak damlı ev, kulübe, köy evi.
Barınılacak, sığınılacak yer,

Dam sözcüğünün diğer manaları:
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm.
Bir yapının, bir evin üzerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm.
Hayvan yiyeceğinin saklandığı yer, ambar.
Yaylada sütlerin saklandığı yer.
Dansta erkeğe eş olan kadın.
İskambil kağıtlarında kız.
Dansta kavalyenin eşi
Cezaevi(Ceza evi).
Hapishane,
Tutukevi,
Kapalı yer.
Ahır, tam.
Tam,
Oda.
Baca.
Ev,
Dam, çatı, 
Ev, evin çatısı
Bir veya iki tarafı açık, üzeri örtülü yer.
Mezar üzerine yapılan yapı.
Toprak dam.
Göz yaşı,
Isı dam, hamam.
Tuzak, ağ, hile.
Tavan, hedef.
Tuzak, kapan.
Besi hayvanı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ