Yemişlerin yenilen bölümü...

Eten,
Sebze ya da meyvelerin yenilebilen kısmı.
Yemişlerin yenilen bölümü.
Bitkilerde meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı bulunduğu kısım.

Eten, sözcüğünün başka anlamları:
Halk ağzında, Etene.
Döl eşi.
Meşime,
İnsan ya da hayvan eşi, sonu.
Yayın balığı.
Halk dilinde yayınbalığına verilen ad.
Memelilerde cenini anneye bağlayan, beslenmesini, solunumunu sağlayan, bir yüzüyle döl yatağının iç çeperine, diğer yüzüyle göbek bağı damarlarına bağlanan, esnek, değirmi bir et parçası biçimindeki organ, son, döl eşi, eş, meşime, eten, plasenta.

Etene.
Plasenta,
İngilizce: placenta,
Fransızca: placenta,
Almanca: mutterkuchen,
Latince: placenta.
Döl yatağında ana ile dölüt arasında bulunan dölütün ve ananın kan damarlarının birbirine yakın bulunduğu, ozmoz ile besin ve oksijen alış verişini sağlayan, damarlı, süngerimsi bir yapı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ