Vakit vakit, ara sıra...

Ahyana,
Ahyan,
Hintçe: ahyan,
Arasıra.
Vakit vakit.
Vakit vakit, ara sıra.
Ara sıra, arada bir, kimi vakit.
Bazen.
Bazı.

Vakitler.
Zamanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ