Savunma hukukçusu...

Avukat,
Savunucu,
Müdafi.
Muhami,
Himaye eden,
Müdafaaya muktedir, çeneli, cerbezeli.
Fransızca: avocat.
İngilizce: attorney,
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.
Gerekmediği halde başkasının savunmasını üstlenen, onun adına konuşan kimse,
Temsil ettiği kişiye ilişkin yasal ve türesel işlemlerde, onlar adına yapılabilecek her tür davranışı üzerine alan kişi.

Mahkemede ücret mukabilinde taraflardan birinin müdafaasını ve davasını üzerine alan hukukçu.
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.
Başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ