Kimi bitkilerin süt görünümündeki özsuyu ...

Lateks,

Fransızca: latex.
İngilizce: latex, 
Almanca: latex,
Kauçuk Özsuyu.
Kimi bitkilerin süt görünümündeki özsuyu.
Bazı bitkilerin genellikle süt görünümünde olan özsuyu.
Kauçuk ağacının özü.

Papatya, sütleğen vb. bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu.
Bu öz suyun işlenmesiyle üretilen, ince ve esnek malzeme.
Ambalaj sektöründe kullanılan bir tür yapıştırıcı madde.
Kimi ağaçların süt görünümündeki özsuları ya da soymukları.

Bitkilerde özel kanallar içerisinde bulunan ve yaralanma ile akan süt görünümünde genellikle reçine, triterpenik alkoller ve politerpenik bileşikler taşıyan bir çeşit emülsiyon.
Doğal latekse benzeyen polistiren ve polivinil klorür gibi yapay malzeme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ