Ezilmiş veya yassılmış...

Ezik,
Vuruk,
Bere,
Silik,
Pısırık,
Marmelat,
Ezilmiş veya yassılmış.
Ezilmiş, yassılmış, çiğnenmiş, bozulmuş.
Bazı meyvelerden yapılan ekşimsi yiyecek, marmelat.
Çarpma, dövülme vb. sebeplerle vücutta oluşan bere.
Küt darbelerle oluşan, deri bütünlüğünün bozulmadığı, deri altı damarlarında yırtılma ve kanamayla belirgin, mavimsi, mor renkte yaralanma.
Vücutta yumuşak dokuların genellikle çarpma, vurma gibi şiddetli baskı etkisiyle ezilmesinden meydana gelen arıza, vuruk.

Ezik teriminin diğer anlamları:
Olaylar ve hayat şartları karşısında güçsüz ve sıkıntılı duruma düşmüş olan, üzüntülü.
Güçsüz, silik ve hüzün verici duruma gelmiş, zayıf ve güçsüz.
Üzüntülü bir biçimde.
Paraca durumu bozuk olan.
Pısırık.
Buğday nişastası.

Ezik büzük:
Ezilmiş ve büzülmüş, eğri büğrü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ