Erkek dana...

Adal,
Erkek dana.
Rize ve Çayeli yöresinde erkek danaya halk dilinde verlen ad.

Adal sözcüğünün başka anlamları:
Askeride yetki verilmiş dişçi sınıfı istihkak listesi (Authorized Dental Allowance List).
Gümüşü az olan para,
Sadık, güvenilir.
Adın yayılsın, ün kazan manasında.
Akşın.
Asil, soylu.
Saygın, onurlu, şerefli
Adil, doğru
Doğru,ün kazan.
Adın yayılsın, onurlu, şerefli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ