Baş bodoslaması gagayı andırır biçimde yapılmış ticaret yelkenlisi...

Gagaburun,
Gagalı,
Baş bodoslaması gagayı andırır biçimde yapılmış ticaret yelkenlisi; gagalı.
Baş bodoslaması kuş gagasını andırır biçimde yapılmış olan ticaret yelkenlisi.
Uzun ve aşa­ğı­ya doğ­ru kıv­rık bu­run­lu kim­se.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ