Sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması...

Tenakuz,
Paradoks,
Fransızca: paradoxe,
İngilizce: paradox.
Arapça: tenakuz,
Arapça, bozmak anlamındaki nakz sözcüğünden türetilmiştir.
Bir sözün diğer bir sözle çelişmesi, çelişki.
Aykırı düşünce.
Çelişki,
Sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması; tenakuz, paradoks.
Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık.
Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce. 
Söylenilen sözlerin, yapılan davranışların birbirini tutmaması.
Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşılık.
Alışılmış inanç ve düşüncelere aykırı düşünce. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ