İki başlı sakallı bir erkek şeklinde betimlenen, Roma'nın kozmik tanrısı ...

Janus,
İki başlı sakallı bir erkek şeklinde betimlenen, Roma' nın kozmik tanrısı.
Janus' un zaman üzerindeki kontrolü, geçmişi ve geleceği simgelediği imgelerinde bazen bir tarafı genç diğer tarafı yaşlı bir erkek yüzü kullanılarak vurgulanmış. Roma' nın kendi özgün tanrısı olan Janus tüm geçişlerden sorumlu kozmik bir tanrı. 

Latince kapı alamındaki İanua sözcüğünden İanus (Janus) kelimesi türetilmiştir. Janus cennetin öncüsü ya da kapıcı anlamına gelir. Zamana ait tüm başlangıçlar ve bitişler, doğaya ve insana dair soyut ve somut tüm geçişler, kapılar, girişler, çıkışlar, geçitler, toplumsal değişiklikler, savaş ve barış onun gözetimi altındadır. Doğada ve insanda gözlemlediğimiz tüm geçişlere Janus başkanlık eder. İki başlı sakallı bir erkek şeklinde betimlenen Janus' un başları iki zıt yöne bakar. Bu özelliğiyle başını çevirmeden önü ve arkayı, geçmişi ve geleceği, içini ve dışını görebilir. 

Roma' nın Romulus' dan sonra ikinci kralı olan Numa gerçek bir filozof ve ülkesinde köklü reformlar yapan, barış ve huzuru sağlayan, günümüzdeki idarecilere örnek olabilecek bilge bir yönetici. Roma'da iki tarafında çift kanatlı birer kapı ve diğer tarafları duvardan oluşan basit dikdörtgen bir tapınağı olan Janus' un; tapınağının kapıları savaş ve barışın göstergesi olarak açık olduğunda ulusun silahlı olduğunu ve savaşı, kapatıldığında barışın hakim olduğunu gösterir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ