Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan...

Layık,
Müstahak,
(Müstehak),
Arapça: hak etmek, hak kazanmak anlamındaki istihkak kelimesinden türetilmiştir.
Hak etmiş, hak kazanmış, layık.
Bir kimsenin layık olduğu, hak ettiği ceza veya mükafat.
Münasip görülen.
Arapça: layık,
Uygun, yaraşır, münasip.
Yaraşır olan, münasip görülen.
Hak eden, uygun olan, yaraşan, yaraşır, uygun.
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; müstahak.
Nitelikleriyle bir şeye hak kazanacak seviyede olan, bir şeyi hak edecek nitelikte bulunan.
Bir kimseye uygun olan, yaraşan.
Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza.
Bir şey veya kimseye uygun olan şey veya kimse.
Dengini, kendisine uygun olanı, yaraşanı, eşini bulmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ