İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı...

Kemer,
Farsça: kamar, kemer.
Arapça: qavs,
İngilizce: bow,
Fransızca: arc,
Almanca: bogen,
Latince: arcus
İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember biçiminde bağlayan bağlantı.
Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasındaki uzaklığın üstünü örten büyük, uzun taş kirişler.
İki sütun veya ayağı birbirine bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını iki yanındaki ayaklara bindiren tonos bağlantı.
İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı.

Mimarlıkta iki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantıdır. Kemerler ilk olarak MÖ 2. binyılda Mezopotamya mimarisinde görülmüş, sistematik kullanımı ise bu tekniği çeşitli mimari yapılara ilk kez uygulayan Romalılarla başlamıştır.

Kemer kelimesinin diğer anlamları:
Etek, pantolon gibi giysilerin bele gelen bölümü.
Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı.
Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü.
Ev yapılırken direklerin üzerine uzatılan uzun ağaç.
Ocağın üstüne konan eğri ağaç.
Düzenli odun yığını.
Köprü gözlerinin kemer kısmı.
Misina.
Kağnı arabalarında arka yastık.
Köy evlerinde duvar içine yapılan, fazla eşya koymaya yarayan yer, dolap.
Kemiklerden oluşan yay biçimindeki yapı.
Alacalı keçi.
Ayak tabanının çukur yeri.
Kadın fesinin önüne takılan altın dizisi.
Emniyet kemeri.
Tümsekli.
Kemer burun.
Eşeksırtı kemer.
Kaş kemeri.
Damak kemeri.
Ayak kemeri.
Katmanlı kayaçlarda, katmanları tepeden ters yanlara yatımlı, semer biçiminde kıvrım.
Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı.
Bir kıvrımın kabarık, tepe yeri. bk. tekne, kıvrım.

Kemer:
Antalya iline bağlı ilçelerden biri.
Burdur iline bağlı ilçelerden biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ