İçi boş...

Kof,
İngilizce: hollow
Fransızca: creux.
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan.
Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz olan.
Güçsüz, dermansız olan.
Güçlü görünmekle birlikte güçlü olmayan, dermansız, güçsüz (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ