Hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kağıt...

Tabela,
Levha,
Çizelge,
İtalyanca: tabella
İngilizce: sign, board, signboard
Fransızca: ensigne,
Hastahanelerde bir hastanın günlük yemek ve ilaç ihtiyacının yazılı olduğu kağıt.
Hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kağıt.
Hastane, yatılı okul, askeri birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge.
Topluca yemek yenen askeri birlik, yatılı okul, hastahane, kamp vb. yerlerde günlük yemek için çıkarılan erzakın cinsini ve miktarını gösteren çizelge.

Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan tahta veya sac parçası, levha.
Tecimevi, iş yerlerinin kapılarına asılan ve yapılan iş çeşidi ile bu işe ilişkin özel ve tüzel kişi iyeliğini kapsayan göstergeç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ