Azla yetinen, elindeki ile yetinen; kanık, kanaatli, yetingen...

Kanaatkar,
Arapça: kanaatkar.
Yetingen,
Kanık,
Tokgözlü,
Kanaatli,
Kanaat sahibi.
Azla yetinen, elindeki ile yetinen; kanık, kanaatli, yetingen.
Az şeyle, elinde bulunanla yetinmesini bilen, yetingen.
Elindeki ile yetinen, fazlasını istemeyen, kanaat sahibi (kimse).
Kanaat edip az şeyle iktifa eden.
Kısmetine razı olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ