Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste...

Kota,
Sınırlama.
Kısıt.
Had,
Tahdit.
Fransızca: quota, restriction,
İngilizce: quota, restriction
Rusça: kvota.
Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste.
Hükümet tarafından dışalımı veya dışsatımı yapılacak malın fiziki miktarına veya değerine ya da yurtiçinde genellikle tarımsal ürünlerin ekim alanına veya ürün miktarına getirilen kısıtlama.
Bir ülkede ithal edilecek mallar için getirilen sınırlama.
Kuruluşlarda veya derneklerde bir gruba tanınan kontenjan sayısı.
Bazı ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatılması zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı.

Kota sözcüğünün yörelerimize göre halk arasındaki başka anlamları:
Önlük.
Manda yavrusu, malak.
Şişman, kalın.
Makara.
Kağnı okunu boyunduruğa bağlayan ağaç çivi.
Boyundurukta zincir ya da kayışın tam ortada durmasını sağlayan ağaç çiviler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ