65 santimetrelik uzunluk ölçüsü...

Endaze,
Farsça endaz (atan) kelimesinden gelir. 
Endaze, 65,25 santimetredir. 
Bir uzunluk ölçüsü.
Arşının bez, basma vesaire ölçmeğe mahsus küçük cinsi.
Bez, kumaş gibi şeyleri ölçmekte kullanılan ve çarşı arşını da denen 65 santim uzunluğunda ölçü.

Arşın bir Osmanlı uzunluk birimidir. Arşın parmak ucundan omuza kadar uzunluğu ifade eder ve 75,8 cm. dir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,80 cm' lik tarım mimari (zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm' lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı.
Arşın, 12 karış, bir kolu açıp parmakla omuz arası, büyük bir adım bir arşındır.

Endaze sözcüğünün diğer anlamları:
Ölçü, derece, mertebe.
Tahmin, takdir.
Hesap.
Uygunluk.
Ölçü, mikyas.
Bir geminin teknesine biçim veren eğriler ile geminin yan ve üstten görünüş şeklini belirten çizgilerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ