Sibirya halklarının geleneksel çadırı ...

Çum,

Sibirya çadırı,
Sibirya halklarının geleneksel çadırı.
Sibirya Türk çadırına verilen ad.
Kızılderililerin çadırına benzer Sibirya çadırı.
Moğolistan' ın orta kuzey bölgesinde Duhalar( Tuhalar) veya Moğolca, Tsaatanlar, yaşarlar. Türk halklarından olan Tuvalar, Hövsgöl aymağındandır. Soyları tükenme tehlikesi altında olan göçebe bu kabileler çum denilen çadırlarda barınırlar. 

Bu çadırlarda barınan Duhaların yaşantılarında ren geyikleri büyük bir yer tutar. Ren geyiklerini eğitirek ulaşım aracı olarak kullandıkları gibi boynuz ve sütünden de yararlanırlar. Ancak genellikle etini yemezler. Sığır ya da yaban domuzu gibi av hayvanlarının etlerini yerler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ