Konsantre...

Derişik,
Kesif,
Yoğun, koyu.
Mütemerkiz,
Mütekasif,
İngilizce: concentrated,
Fransızca: concentre,
Almanca: konzentriert.
Japonca: hosyuku-sareta
Seyreltik karşıtı.
Çözünmüş madde oranı yüksek olan çözelti.
(Asit, baz veya tuzlar için) İçindeki su miktarı az olan, koyu ve yoğun olan.
Derişmiş olan; mütemerkiz, mütekasif, konsantre, seyreltik karşıtı.
İçindeki su oranı azalarak koyulaşmış, yoğunlaşmış olan (sıvı, eriyik).
Birim çözelti niceliği içinde çözünmüş özdeşi çok olan.
Derişimi yüksek olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ