Çevrilmiş, sınırlanmış...

Mahdut,
(Mahdud)
Arapça: mahdud, mahdut.
Arapça, sınır koymak, sınır anlamındaki hadd sözüğünden türetilmiştir.
Sınırları belirlenmiş, sınırı tayin edilmiş, sınırlı, hudutlu.
Çevrilmiş, sınırlanmış.
Limited.
Sayılı.
Kısıtlı,
Az sayılı.
Sınırlı, kasıtlı. 
Hududlanmış.
Etrafı çevrilmiş, muhat.
Sınırlı, belli bir ölçünün dışına çıkamayan, kısıtlı.
Sınırlanmış, çevrilmiş. 

Mahdut kelimesinin başka anlamları,
Dikeni kesilmiş ağaç.
Tesviye edilmiş. 
Silinmiş, düzgün.
Meyvesi çok olup da dalları eğilmiş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ