Bölüm...

Departman,
Seksiyon.
Fasıl,
Kısım,
Bap (bab),
Bölüm.
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri; fasıl, kısım.
Bir bütünün ayrıldığı parçalardan her biri, kısım.
Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri; departman, seksiyon.
Bir konuşmada, yazıda veya kitapta konunun ana parçalarından her biri.

Bir üniversite veya yüksek okulda belli bir ilim veya meslek eğitimi yapan birimlerden her biri, departman, seksiyon.
Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri; kürsü, departman.
Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.
Husus, mesele, konu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ