Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon...

Veranda,

Camlı taraça.
Fransızca: veranda.
İngilizce: veranda.
Portekizce: varanda.
İspanyolca: baranda, taraça veya teras
İtalyanca: terazza

Üstü kapalı, üç yanı açık ve evin bir cephesinde boydan boya uzanan balkon.
Hayat üstü kapalı.
Bir binanın cephesi boyunca yer alan üstü kapalı, etrâfı camlarla örtülü balkon.
Daha çok müstakil yapıların zemin katında yer ile aynı seviyede veya biraz yükseltilmiş, ön cepheyi kaplayan, üzeri bir çatıyla örtülü, yanları açık veya camlı büyükçe sundurma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ