Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü...

Navlun,
Rumca: navlun, nawlun.
İngilizce: freight, fare.
Yunanca: naulon(naus; gemi)
Gemi kirası.
Gemiye yüklenen malın taşıma ücreti.
Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü.
Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret.
Gemi ile yapılan taşımacılıkta sözleşmeyle belirlenen mal taşıma bedeli.
Bir geminin mal ve yolculardan elde ettiği toplam gelir.
Taşınmak üzere gemiye yüklenen eşyanın bütünü.
Denizde mal taşıma karşılığı olarak verilen ücret.
Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için,taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrete navlun denir. Navlun bedeli resmi bir tarifeye, sözleşmeye göre tahakkuk eder. Teslim şekline göre navlun satıcıya veya alıcıya ait olabilir.

Navlun: 
Malları kara yolu, intermodal taşımacılık (demir yolu ve kara yolu), gemi veya hava yoluyla taşınması için nakliye şirketine ödenen ücrettir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ