Korkak, alçak, mert olmayan...

Namert,
Farsça: namerd,
English: craven, cowardly.
Fransızca: lache.
Mert olmayan, alçak.
Mert olmayan, alçaklık eden, alçak, korkak, erdemsiz.
Sözünün eri olmayan, insanlıktan mahrum, güvenilmeyen, korkak, alçak (kimse).
Korkak, alçak, mert olmayan.

Karşıtı: mert.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ