Bir şeyi kesme, koparma...

Fek,
Feshetme.
Arapça: fekk
Eski dilde, fek.
Bir şeyi açma, ayırma.
Bir şeyi kesme, koparma.
Ayırma, açma.
Kesme, koparma, bozma.
Kaldırma, bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması.
Hukuksal bir sınırlamanın kaldırılması.
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma.
Bir kaydın kaldırılması, kayıtlayıcı bir durumun çözülmesi.

Fek sözcüğünün yörelerimizde halk dilindeki diğer anlamları:
Kuş kanadının büyük kalemleri.
Boyunduruktaki kayışın kaymaması için ortaya çakılan tahta.
Umur.
Güç, zor.
Çene kemiği.

Fuku:
Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ