Bakırdan yapılmış, kulplu, büyük bakraç veya kova...

Sitil,
Çitil,
Parkaç,
Bakraç,
Helke,
Debbe,
Farsça: satl, 
Ermenice: sidl, 
Kürtçe: sitil
Bakırdan yapılmış kova.
Büyük bakraç, su kovası.
Bakırdan yapılmış, kulplu küçük kova.
Küçük, altı yuvarlakça, uzun kuyu bakracı.
Bakırdan yapılmış, tepeden kulplu bir çeşit kova.
Bakırdan yapılmış, kulplu, büyük bakraç veya kova.
Kulplu ve ağzı kapaklı, bakırdan yapılmış su kabı, güğüm.
Su kovası.
Yoğurt kabı.
Büyük, madeni su kabı.
Tarlaya azık taşman ya da içinde yoğurt çalınan kalaylı küçük bakraç.

Sitil sözcüğünün yörelerimizde halk dili ile başka anlamları:
Bitki veya meyve fidesi.
Direkler üzerinde taşınan üst örtüsüne kalın urgan britler ve ahşap mandallarla bağlanan ve çadırın duvarlarını oluşturan çadır eteği.
Bahçe sulamaya yarayan süzgeçli kova.
Derin, büyük, kapaklı, bakır sahan.
Su ısıtmaya yarayan kulpsuz bakır su kabı.
Berberlerin baş yıkamakta kullandıkları altı musluklu, zincirle tavana asılan su kabı.
Leğen.
Kevgir.
Testi.
Çadır eteği.
Fide, fidan.
Saplı şekerlik.
Kara, kirli, isli.
Kıl çadırın altını çevreleyen çul.
Bahçe sulama süzgeci.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ