Çok az, çok seyrek...

Ender,
Nadir,
Seyrek,
Turfa,
Arapça: ender.
Ender sözcüğü; nadir ve kıymetli olmak anlamındaki nedr kelimesinden türetilmiştir.
Çok az, çok seyrek,
Az bulunur, turfa.
Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde.
Çok nadir, pek az, çok seyrek.
Eşine az rastlanan.
Seyrek, az, az bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ