Uluslararası Standartlar Örgütü'nün simgesi...

ISO

International Organization for Standardization (ISO)
(Uluslararası Standartlar Örgütü)
Uluslararası Standartlar Teşkilatı,

Uluslararası Standartlar Teşkilatına üye ülkelerin sayısı 162' dir. Teşkilat üyesi olan milli birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilir.

Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası Standartlar Teşkilatının faaliyet sahasına girer. 
Teknolojik ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları, her beş yılda bir gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütünün (ISO) yapmış olduğu tanım şu şekildedir: Standardizasyon; belirli bir faaliyet ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.
International Organization for Standardization olarak açılımı bulunan bu kavram Uluslararası Standartlar Teşkilatı adıyla Türkçeleşmiş ve ISO olarak kısaltılmıştır.

ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi, ISO 9000 Kalite yönetim standartları ve diğer tüm ürün/hizmet standartları gibi uluslararası kabul görmüş kriterlerde standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip engelleri ortadan kaldırmaktır. ISO 9000 ise uluslararası standart teşkilatı (ISO) tarafından şirketlerin kalite güvence sistemi çalışmalarında örnek olma amacı ile oluşturulmuş bir kalite standartları serisidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ