Şamanlıkta büyü yapan, gelecekten haber verdiğine, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan kimse, kam.

Şaman,
Kam,
Büyücü, Büyü yapan.
Baⱨşı, Baksı, Bo.
Oyun.
İngilizce: Shaman, shamanist, 
Fransızca: Chaman, 
Almanca: Schaman
Rusça: Şaman

Şamanlıkta büyü yapan, gelecekten haber verdiğine, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan kimse, kam.
Şamanlıkta gelecekten haber verme, büyü yapma gibi işler gören; ruhlarla ilişki kurarak hastaları iyileştirdiğine inanılan din adamı.
Ağır hastaları tedavi eden bir hekim.
Şamanlığa mensup olan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ