“Televizyon” sözcüğünden kısaltmayla elde edilen ön ek...

Tele,
İngilizce: tele,
Fransızca: tele,
Almanca: tele,
“Televizyon” sözcüğünden kısaltmayla elde edilen ön ek.
TV. Televizyonun, konuşma dilinde kısaltılmışı.
Sınalgı,
Televizyon,
Yunanca tele (uzak, ırak) sözcüğünden alınarak yabancı dillerde bu anlamda önek olarak kullanılan ve çeşitli bileşikler türeten sözcük.
Telecommunication, Telegraphe, Telephone, Television; Telefilm, Telephoto, Teleplayer, Telerecorder, Telefon, Telefoto, Teleskop, Telemanyak, vb.)

Tele sözcüğünün diğer anlamları:
Tuzak.
Kapan, tuzak.
Hayvanlar için kurulan tuzak.
Uzak.
Ağıl,
İnce ip, iplik.
Giysi yakalarının içine konulan kolalı bez, tela.
Bir terzi malzemesi: tela
Ceketlerin göğüs ve yaka kesimlerini sert tutmak amacıyla kullanılan kıl kumaş.
Uzakta, uzak (mesafede)
Son, sonunda.
(Memeliler) buzağı, dana
(Fotoğrafçılık) uzak açı lens.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ