Tasavvuf felsefesine bağlı olan kimse...

Sofi,
Sufi,
Sofu, softa.
Zahit.
Arapça sofi (ﺻﻮﻓﻰ).
Arapça şufi,  (ﺻﻮﻓﻰ).
Tasavvufa inanan, tasavvufu bir hayat görüşü olarak benimseyen, tasavvuf ehli kimse, derviş, mutasavvıf.
Tasavvuf felsefesine bağlı olan kimse.
Mutasavvıf.
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse).
Aşın temiz, çok yıkanan kimse.
Dindar.
Dinin ibadet kısmına diğer yönlerinden daha çok önem veren.
Şer-i emir ve yasakları derinlemesine tefsir ve tefekküre lüzum görmeden uygulamaya çalışan (kimse), zahit.
Ehl-i tasavvuf.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ