Sözünü geçiren, üstünlük kazanan...

Egemen,
Hakim,
Hükümran,
İngilizce: sovereign, dominant.
Egemen olmak.
Bilge. 
Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olma.
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hakim.
Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.
Hiçbir kısıtlama, denetleme altında olmaksızın, bağımsız olarak yönetimini sürdüren, yönetimi dışarıdan herhangi bir şeyin güdümünde olmayan, egemenliğini yürüten.
Duygu ve davranışlarını kendi istenciyle denetleyebilen (kimse).
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hakim.
Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olma.
Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici.

Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi unvanlara sahip olurlar. Yunanca kökenli monark sözcüğü de genellikle hükümdar ile eş anlamlı olarak kullanılır. Hükümdarlar genellikle mutlak otorite sahibi olurlar ve hükümdarlık ebeveynlerden çocuklara geçer. Bunun yanı sıra anayasal monarşiler de mevcuttur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ