Belki, ihtimal...

Ola,
Belki,
Arapça, belki, (ﺑﻠﻜﻪ).
İhtimal.
Acaba.
-mi acaba?,
Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal.
Olabilir, olabilir ki, bir ihtimale göre, muhtemelen.
Belki, ihtimal, olabilir.
Bari.
Öyle ise, bari.
Hatta, bile.
Olsa olsa, ancak.
Şüphesiz, kesinlikle.
Aslında, gerçekte.
Umulur, ihtimal, olabilir.
Dahi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ