Şart koşmak...

Aramak,
Şart koşmak (Mecaz).
Şart koyma.
Şart koşulmak.
Önceden bir şarta bağlamak.

Aramak sözcüğünün diğer anlamları:
Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.
Araştırmak, yoklamak.
Ziyarete, hatır sormaya gitmek.
Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek.
Önem verip istemek.
Bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek.
Bakmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ