Aydınlanma felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri olan Alman filozof...

Kant,

Immanuel Kant,
(D. 22 Nisan 1724 Königsberg - Ö. 12 Şubat 1804 Königsberg)
Aydınlanma felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri olan Alman filozof.
Immanuel Kant, Prusya kökenli Alman filozof.
Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuştur. Aydınlanma Çağı ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirgin olarak etkilemiştir.

Bugün Rusya topraklarında bulunan Königsberg' de 22 Nisan 1724 tarihinde doğdu. Kant' ın epistemoloji, metafizik, etik ve estetik alanlarındaki kapsamlı ve sistematik çalışmaları, onu modern Batı felsefesinin en etkili isimlerinden biri haline getirmiştir.
Aşkın idealizm doktrininde Kant, uzay ve zamanın tüm deneyimi yapılandıran yalnızca "sezgi biçimleri" olduğunu ve deneyim nesnelerinin yalnızca fenomen olduğunu savunmuştur. Kendi içlerinde oldukları şekliyle şeylerin doğası bizim için bilinemez iddiasını ortaya atmıştır. Felsefi şüphecilik doktrinine karşı koyma girişimi kapsamında en tanınmış eseri olan Saf Aklın Eleştirisi' ni yazmıştır. Bilim yansızdır ve nesneldir.

Kant, aklın ahlakın kaynağı olduğuna ve estetiğin tarafsız bir yargılama yetisinden doğduğuna inanıyordu. Kant' ın dini görüşleri, onun ahlak teorisiyle derinden bağlantılıydı. Bununla birlikte, Kant' ın dini teorilerinin kesinlikleri hala tartışılmaktadır. Devletler arasında ebedi bir barışın evrensel demokrasi ve uluslararası işbirliği yoluyla sağlanabileceğini umuyordu.

12 Şubat 1804 tarihinde doğduğu , Königsberg' de öldü.

https://tr.wikipedia.org/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ