Hürriyet ve serbestlikle ilgili...

Liberal,
Fransızca: liberal.
İngilizce: liberal.
Özgürlükçü, geniş fikirli, serbest piyasa ekonomisinden yana olan.
Serbest ekonomiden yana olan (kimse, parti vb.), liberalist.
Liberalizmi benimseyen (kimse), liberal.
Hürriyet ve serbestlikle ilgili.
Hürriyet ve serbestlikle ilgili hürriyetten yana olan (kimse veya fikir).
Hoş görülü, serbest düşünceli.
Hoşgörülü, erkinci.
Ferdi hürriyet lehinde, hürriyete elverişli.
Ferdi teşebbüs ve hürriyet haklarını korumak için en iyi vasıta, devletin salahiyyetlerini mümkün olduğu kadar tahdid etmek fikri.
Liberalizm yanlısı; kişi özgürlüklerinden yana.
Kişi hürriyetine önem veren.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ